Voorwaarden Nederlands Kampioenschap Office 2019

Download voorwaarden als pdf

Door deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap Microsoft Office 2019 ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Deelname:

 • Slim in de klas.nl organiseert het Nederlands Kampioenschap Microsoft Office dat vrijdag 7 juni 2019 wordt gehouden bij Microsoft (Schiphol) en kiest de winnaars overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.
 • Deelname aan het Nederlands Kampioenschap Microsoft Office 2019 is mogelijk voor iedere leerling tussen de 13 jaar en 22 jaar oud met een geldig Nederlands paspoort. Voorwaarde is dat je op de peildatum 15 juni minimaal 13 jaar oud moet zijn en maximaal 22 jaar oud mag zijn.
 • Deelname aan het Nederlands Kampioenschap is alleen mogelijk voor studenten die beschikbaar zijn in de periode tussen ca. 26 juli en 2 augustus 2019 in verband jouw mogelijke deelname aan het Wereldkampioenschap Office dat in die periode plaats vindt in New York, Verenigde Staten.
 • Deelname aan het Nederlands Kampioenschap Microsoft Office 2019 is
 • De winnaars van eerdere Nederlands Kampioenschappen Office zijn uitgesloten van deelname.

Bepalen van de winnaar:

 

 • Er worden twee Nederlands kampioenen Office bekend gemaakt tijdens het NK Office 2019:
  • Een student in de leeftijd tussen de 13 en 18 jaar oud;
  • Een student in de leeftijd tussen de 18 en 22 jaar oud.
 • Rekening houdend met de twee leeftijdsfases worden de twee winnaars bepaald op basis van de volgende criteria:
  • Hoogste score voor het examen Microsoft Office Specialist Word 2013/2016 (Nederlands of Engels) of Excel 2013/2016 (Nederlands of Engels);
 • In het geval dat deelnemers (in dezelfde leeftijdsfase) dezelfde hoogste score behalen wint de deelnemer met de snelste tijd waarin het examen is
 • De score voor het Microsoft Office Specialist Word of Excel 2013/2016 wordt gebaseerd op de examenscore die aangeleverd wordt door Certiport.
 • De tijd waarin het Microsoft Office Specialist (MOS-)examen is afgerond wordt bepaald door de organisatie.

Zodra de deelnemer klaar is met de examen steekt de deelnemer de hand op. Een medewerker van de organisatie schrijft de resterende tijd op die nog in beeld staat van het examen. Op basis van de resterende tijd voor het examen wordt de tijd waarin het MOS-examen is afgerond bepaald.

 • De winnaar wordt direct op het Nederlands Kampioenschap – vrijdag 7 juni 2019 – bekend gemaakt.
 • In de week van 10 juni 2019 neemt de organisatie contact op met de winnaar en zijn/haar ouders/verzorgers om deelname aan het WK Office af te stemmen. De definitieve afstemming moet voor 14 juni plaatsvinden omdat wij op 14 juni de gegevens van de Nederlands Kampioen Office door moeten geven aan Certiport voor deelname aan het Wereldkampioenschap.
 • De beslissing betreffende de winnaar van deze wedstrijd is definitief en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De prijs:

 

 • De prijs bestaat uit een reis naar het Microsoft Office Specialist World Championship in New York, Amerika voor de winnende student én de docent van de winnende student, inclusief verblijfkosten (hotel, eten en drinken), kosten voor de vliegtickets en overig vervoer van en naar het evenement. De reis wordt geboekt door Slim in de klas.
 • Het Microsoft Office Specialist World Championship vindt plaats van 28 juli t/m 1 augustus 2019 in New York, Amerika. De datum van vertrek en aankomst wordt bepaald door Slim in de klas. (We vertrekken een paar dagen voor het event om uitgerust aan het WK te beginnen).
 • Slim in de klas maakt de naam van de winnaar bekend in haar communicatiemiddelen als website, nieuwsbrief en social media.
 • Uitsluitend persoonsgegevens die als noodzakelijk worden beschouwd voor het opvragen van de prijs en voor geldige marketing/promotionele doeleinden zal in beheer blijven van Slim in de klas. Door deelname aan de wedstrijd geeft de gebruiker toestemming
 • Om alle twijfel te vermijden: deze wedstrijd wordt georganiseerd door Slim in de klas. Alle vragen ten aanzien van voorwaarden en/of prijzen moeten in eerste instantie aan Slim in de klas worden gericht.

Prijsvoorwaarden:

 

 • De prijs wordt verstrekt door Slim in de klas. Slim in de klas.nl is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, uitgaven, belasting, kosten of vorderingen die voortkomen uit, of verband houden met de terbeschikkingstelling van de prijs.
 • De prijs is niet restitueerbaar en kan niet worden omgewisseld voor contanten.
 • De prijs is niet overdraagbaar. Indien de winnaar van het NK Office niet beschikbaar is voor deelname aan het Wereldkampioenschap Office 2019, vervalt daarmee zijn recht tot Tevens vervalt in dat geval het recht voor de betreffende docent van de winnaar om mee te reizen. Slim in de klas benadert in een dergelijk geval de volgende in de uitslag.
 • Hotelovernachting en vliegtickets worden alleen uitgegeven op naam van de winnaar. De te winnen prijs is niet
 • De docent van de winnaar staat reeds bij ons Indien het niet in de mogelijkheid van deze docent ligt om deel te nemen aan de reis naar het Microsoft Office Specialist World Championship wordt in overleg met Slim in de klas een vervanger aangedragen.
 • Alle extra activiteiten en kosten naast de aangegeven prijs vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar.
 • Door het aanvaarden van de prijs, accepteert de winnaar te allen tijde volledige en complete verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen veiligheid en welzijn, waaronder het regelen van zijn of haar eigen visa en andere reisvereisten.

Algemeen:

 

 • Indien een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt waarover Slim in de klas redelijkerwijs geen controle heeft en die ertoe leidt dat Slim in de klas niet kan voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, dan is Slim in de klas niet aansprakelijk voor het niet nakomen van of vertragingen in de uitvoering van zijn verplichting
 • Slim in de klas is niet aansprakelijk voor enige verliezen, schades, uitgaven, kosten of vorderingen die voortkomen uit, of verband houden met deze wedstrijd of het gebruik van een prijs, al dan niet op grond van een overeenkomst, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, voor zijn fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling, of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.