NK Adobe 2020 – Voorwaarden

NK Adobe 2020          Inschrijven          Vorige edities          Voorwaarden         FAQ

Voorwaarden Nederlands Kampioenschap Adobe 2020
Donderdag 28 mei, Sint Lucas Eindhoven

Door deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap Adobe 2020 ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

• Slimindeklas.nl organiseert het Nederlands Kampioenschap Adobe 2020 en kiest de winnaar
overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

• Deelname aan het Nederlands Kampioenschap Adobe 2020 is gratis.

• Om deel te nemen, moet een student vóór vrijdag 15 mei 2020 één van de volgende examens
behalen:
• Adobe Photoshop
• Adobe InDesign
• Adobe Illustrator

• Winnaars van vorige jaren zijn uitgesloten van deelname, deelnemers van vorige jaren mogen wel
meedoen, op voorwaarde dat zij voldoen aan bovenstaande voorwaarde.

• Deelname is alleen mogelijk voor studenten die op 15 juni 2020 tussen de 13 en 22 jaar oud zijn en in
het bezit zijn van een Nederlands paspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is.

• Deelname aan het Adobe Certified Associate NK is alleen mogelijk voor studenten die beschikbaar zijn
in de periode tussen ca. 31 juli en 6 augustus 2020 (i.v.m. deelname aan het ACA WK)

Bepalen van de winnaar:
• De winnaar wordt direct na afloop van het NK Adobe 2020 op 28 mei 2020 bekend gemaakt door een
jury.

• Alle deelnemers aan het NK ACA krijgen een paar uur de tijd om hun project te voltooien.
• Zo snel mogelijk na 28 mei 2020 zal de organisatie contact op nemen met de winnaar en zijn/haar
ouders om het e.e.a. af te stemmen over deelname aan het World Championship ACA in Amerika
aanstaande zomer.

• De beslissing betreffende de winnaar van het Nederlands Kampioenschap Adobe is definitief en over
de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De prijs:
• De prijs bestaat uit één reis naar het Adobe Certified Associate World Championship in Anaheim,
Disney Land, Californië voor de winnende student, inclusief verblijfkosten (hotel, eten en drinken)
kosten voor de vliegtickets en overig vervoer van en naar het evenement. De reis wordt door
Slimindeklas.nl geboekt.

• Het Adobe Certified Associate World Championship vindt plaats van 2 juli t/m 5 augustus 2020.

• De datum van vertrek en aankomst wordt bepaald door Slimindeklas.nl.

• Slimindeklas.nl maakt de winnaar bekend op haar website, in uitingen van onze andere merken Slim.nl
SLBdiensten en ICTheek.nl.

• Uitsluitend persoonsgegevens die als noodzakelijk worden beschouwd voor het opvragen van de prijs
en voor geldige marketing/promotionele doeleinden zal in beheer blijven van Slimindeklas.nl.
Door deelname aan de wedstrijd geeft de gebruiker toestemming hiervoor.

• Om alle twijfel te vermijden: deze wedstrijd wordt georganiseerd door Slimindeklas.nl. Alle vragen ten
aanzien van voorwaarden en/of prijzen moeten in eerste instantie aan Slimindeklas.nl worden gericht.

Prijsvoorwaarden:
• De prijs is niet restitueerbaar en kan niet worden omgewisseld voor contanten.

• De prijs is niet overdraagbaar. Indien de winnaar van het NK Adobe Certified Associate niet
beschikbaar is voor deelname aan het Wereldkampioenschap Adobe Certified Associate 2020, vervalt
daarmee zijn recht tot winnen van de prijs. Slimindeklas.nl benadert in een dergelijk geval de volgende
in de uitslag.

• Hotelovernachting en vliegtickets worden alleen uitgegeven op naam van de winnaar. De
te winnen prijs is niet overdraagbaar.

• Alle extra activiteiten en kosten naast de aangegeven prijs vallen onder de verantwoordelijkheid van
de winnaar.

• Door het aanvaarden van de prijs, accepteert de winnaar te allen tijde volledige en complete
verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen veiligheid en welzijn, waaronder
het regelen van zijn of haar eigen visum (ESTA), paspoort, verzekeringen en andere reisvereisten.

• Door deel te nemen aan het NK Adobe 2020 gaat de student akkoord dat zijn/haar materiaal -gemaakt
ophet NK Adobe 2020 – wordt gebruikt in de communicatiemiddelen van Slimindeklas.nl en onze
andere bedrijven als Slim.nl, ICTheek.nl en SLBdiensten.

Algemeen:
• Indien een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt waarover Slimindeklas.nl
redelijkerwijs geen controle heeft en die ertoe leidt dat Slimindeklas.nl niet kan voldoen aan deze
Algemene Voorwaarden, dan is Slimindeklas.nl niet aansprakelijk voor het niet nakomen van of
vertragingen in de uitvoering van zijn verplichtingen.

• Slimindeklas.nl is niet aansprakelijk voor enige verliezen, schades, uitgaven, kosten of vorderingen die
voortkomen uit, of verband houden met deze wedstrijd of het gebruik van een prijs, al dan niet op
grond van een overeenkomst, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een
wettelijke verplichting of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor overlijden of
persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, voor zijn fraude of frauduleuze onjuiste
voorstelling, of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

• Deelnemers dienen het formulier Toestemming gebruik beeldmateriaal NK Office, NK Adobe te
hebben gelezen, ingevuld en te mailen naar lcsupport@slbdiensten.nl.

Meer informatie over het ACA wereldkampioenschap vindt u op:

home