Security en privacy

Slim in de klas – onderdeel van SLBdiensten – heeft een aantal workshops en trainingen ontwikkeld gericht op security en privacy. Voor meerdere doelgroepen: ICT’ers, medewerkers en beleidsmakers.

Informatie per training / workshop

Training Microsoft Security en privacy

Doelgroep: ICT’ers

Microsoft security en privacy

Wil je leren hoe je de gegevens van je medewerkers en leerlingen goed kunt beschermen, datalekken kunt voorkomen en devices waarop gevoelige data staat kunt beschermen? In deze training nemen we je mee door een aantal van de meest voorkomende beveiligingsrisico’s en laten we je zien hoe je je hier met behulp van het Microsoft-platform tegen kunt wapenen.

> Meer informatie en inschrijven

Doelgroep: onderwijs (ondersteunend) personeel

Workshop AVG voor docenten (alleen op locatie)

De 2 uur durende workshop ‘AVG voor docenten’ is primair gericht op het creëren van bewustwording bij docenten ten aanzien van de AVG. Wij nemen je mee langs de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe wet, waarbij je antwoord krijgt op vragen als: Wat mogen we wel en niet delen?; Wat doen we met fotomateriaal van de leerlingen? en Welke gegevens mag je wel/niet overdragen aan anderen?

> Meer informatie

Doelgroep: Beleidsmakers

Privacy en de AVG goed geregeld

Optimaal voorbereid op de AVG
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de nieuwe AVG staan hoge boetes voor bijvoorbeeld het niet melden van een datalek of het verstrekken van persoonsgegevens aan derden zonder grondslag. In deze workshop hoor je hoe je met deze risico’s omgaat, bewust wordt van de regels en verantwoordelijkheden en de privacy waarborgt.

> Meer informatie en inschrijven

Doelgroep: Beleidsmakers

Informatiemanagement in het Voortgezet onderwijs

Van onderwijsvraag naar ICT-aanbod
Deze workshop helpt scholen bij het in kaart brengen van de informatiebehoefte vanuit de onderwijsorganisatie en dit te vertalen in eisen voor de ICT-voorzieningen. Daarnaast helpt de workshop scholen om een betere opdrachtgever te zijn richting hun ICT-organisatie en -leveranciers.

> Meer informatie en inschrijven

Trainers

We maken gebruik van zeer ervaren trainers op hun vakgebied. Voor de ICT-trainingen werken we samen met Breinwave, specialist bij het invoeren en benutten van Microsoft Cloud-oplossingen in het onderwijs. Op het gebied van informatiemanagement en AVG is Tonny Plas onze trainer. Hij heeft als beleidsadviseur, project- en programmamanager op het gebied van informatiebeleid in het onderwijs veel ervaring.

Maatwerk

Heb je interesse in een van deze trainingen / workshop, maar wil je deze op je eigen locatie laten plaatsvinden? Of het volledig toespitsen op de situatie op jouw instelling? Wij bespreken daarvoor graag de mogelijkheden. Neem contact met ons op via training@slimindeklas.nl of bel 020 – 420 13 96.